Пеат некогаш е периодично издание за
българска и другоезична литература, философия и научна мисъл.

Редактори

Олга Николова
olga.nikolova at peatnekoga.com

Чинко Велков
chinko.velkov at peatnekoga.com

Рада Барутска
rbarutska at peatnekoga.com

За читателски отзиви и подаване на ръкописи, виж тук.

 

„Пеат некогаш“ се издава от Сдружение „ПЕАН“.

Ако желаете да подкрепите нашата работа и кауза, можете да направите дарение на сметката на сдружението с основание „дарение“:

Сдружение „ПЕАН“
У
никредит: BG86 UNCR 7000 1523 63 2424
SWIFT: UNCRBGSF