из „Песен за себе си“

Ако пропуснеш да ме уловиш веднага, не се отчайвай,
пропуснеш ли ме тук, търси ме другаде.
Все някъде съм спрял и те очаквам.

Всяка сила намира своята форма

И подобно птицата, и той говори с авторитета на самата природа. Ние трябва да изтълкуваме посланието му, както можем.

Болен Стоян и славейче

... с уста му ода носеше,
с крило му сенка държеше.

Птицата и машината

И от високото, проехтявайки от връх на връх около нас, долетя вик на такава неописуема и възторжена радост, че продължавам да го чувам как ехти през годините...

Само минутка (фотографии)

Умът навлиза в друго измерение – на безвремие или на естествените ритми на нещата. А двете може би означават едно и също.

из „Дневници в мерена реч“

Това, което виждам,
е моя работа,
а което не виждам – не е.

Докато не прогледна
с детски очи.

Тъканта на живота

Везбата не е „украса“ в съвременния смисъл на думата. Тя е вид обитаване на света. Птичката по същия начин обитава гората – чрез песента си.

из „Детски спомени“

Разбрахте ли какво ви казвам? На мене ми се работи! …

Естеството на готиката

Ако искате да направите човек от работещото същество, не може да искате от него да бъде инструмент. Дайте му възможност да мисли, да използва въображението си, да се опита да направи нещо, което си струва да бъде направено.

Облог прави майстор Манoило (Вградена невеста)

... еве стана четиресе дена
как си мости Маноило дзида –
денем дзида, нощем се суриват...

Естеството на културата: поезията

Когато приказката се разказва, ги чуваш как говорят.

Ламцадрица

… нашите критици и литературоведи в продължение на век или ни баламосват или не се интересуват от литература, вероятно и двете.

На пато (Панде)

– Я мислим – засилюем се и я, та се фрълям у философията, – дека от нищото не мож да излезне нещо.

Случайност и необходимост I: Вероятност и сигурност

Как би могла човешката мисъл да обхване безкрайното? За нея то изглежда произволно – случайно.

Отношенията между материята и етера

С напредването на науката става все по-трудно да се отчитат нови факти, които не се вписват естествено никъде.

Свали брой 32 „Непреводимото“:
• awz3 за Kindle
• epub за други четци.

„Пеат некогаш“ излиза четири пъти в годината. Можете да ни следите на страницата ни във Фейсбук или като се абонирате за бюлетина ни. За да поръчате нашите издания и книги от нашите автори, вижте електронния ни магазин тук.

Илюстрация на заглавна страница: „Пантера“ (бронз), Рембранд Бугати, ок. 1904 г.