Умножение по арабски (математика)

Ето един стар, различен начин за умножение, който се ползва в някои арабски страни. Например: 3 459 х 374 = 1 293 666 Или 4 729 х 385 = 1 820 665…