из „Съногадания“

Първа книга Съновидението е предвестник на бъдещето, докато сънуването е резултат на настоящето… Освен това съновиденията се делят на два типа:…