из „Лун-ю“ („Разсъждения и разговори“)

I. Да се учиш с постоянство, докато менят се сезоните, нима това не е приятно? От далечни краища приятели да те навестяват, нима това не радва? И без…