Изкупление (пиеса)

Интериор – дървено бунгало. Кал, с брадва на коленете, седи на плетен стол и гледа втренчено в пода. Навън вятърът вие. Някъде близо свисти кафе…