Писмо

  Мотая се, пуша и пия кафе, преди да съм се измил. Върху бялото перде на прозореца гигантска муха ме кара да я погледна отново. Ти знаеш как…