Да видиш

 I.   Мъглата няма да се разсее и през това жадувано от археологията бъдеще, ако разкопвачите не прозрат загадката на своя изследователски…

Сегиз-тогиз

Свободният стих у нас служи за разделителна черта между "новата" и "старата" школа поезия. Под стара школа разбирам неадекватни, къде преднамерено,…

Сегиз-тогиз

Рубрика за техника на превода Най-първият, основополагащ принцип на превода е следният: Преводачът трябва да разбере за какво иде реч в оригинала.…

Изгрев – залез

  I. Човекът е проходил поетически, ако не подражавайки на птиците, то поне в тяхната компания. Какъв по-добър образец на химн на лятото от…

Juvat vivere

 Наслада е да се живее – Еразъм     Тези дни, предвид събитията в България, в главата ми непрекъснато кръжи първият стих на Песен LXXXI на…

Умисъл

  Той беше сред онези които запалвали клечка кибрит за да осветят някое ъгълче на портрет от Сезан. Естествено вижда се ясно че картината е…

Лицето на жонгльора

I. Някъде, не помня къде, Езра Паунд определя провинциализма като неспособност да отделяш доброто от недоизпипаното, посредственото и пошлото.…

Завиване на свят

Наведох се и гребнах пет минути (колкото да се наплискам по очите) да ми светне; да ми трепне тънкото перденце на душата. ("Откраднах пет минути",…

Вместо увод, или modus bene vivendi

I. Преди доста години, в първи или втори курс английска филология, на лекция по теория на литературата, професор Никола Георгиев задава гатанка:…