Умисъл

  Той беше сред онези, които запалвали клечка кибрит, за да осветят ъгълче от портрет от Сезан. Разбира се, вижда се ясно че картината е…

Лицето на жонгльора

I. Някъде, не помня къде, Езра Паунд определя провинциализма като неспособност да отделяш доброто от недоизпипаното, посредственото и пошлото.…

Завиване на свят

Наведох се и гребнах пет минути (колкото да се наплискам по очите) да ми светне; да ми трепне тънкото перденце на душата. ("Откраднах пет минути",…

Вместо увод, или modus bene vivendi

I. Преди доста години, в първи или втори курс английска филология, на лекция по теория на литературата, професор Никола Георгиев задава гатанка:…