Ламцадрица

В този критически обзор ще обърнем внимание на сайта Кръстопът, който напоследък се зае да публикува по няколко стихотворения на ден, така…

Ламцадрица: критически обзор

(Този обзор бе написан в началото на януари 2013г. и носи отпечатъка на своето време.) В следващите страници реших да дам воля на сатиричния си и…