Ламцадрица: критически обзор

Рада Барутска Свали txt. (Този обзор бе написан в началото на януари 2013г. и носи отпечатъка на своето време.) В следващите страници реших да дам…