Читателски президиум

В тази рубрика публикуваме читателски писма, коментари и поправки. Пишете ни на peat @ peatnekoga.com! Чавдар Димитров за "Математиката и…

Читателски президиум (Нова рубрика!)

"Пеат некогаш" отваря страниците си за своите читатели! В "Читателски президиум" ще публикуваме отзиви, корекции, шеги, коментари, насърчения,…