из „Родният ми хълм“

И макар отговорите да достигат до нас неясни и откъслечни, въпросите трябва да бъдат задавани.  … Когато чиракува на творението, човек има…

Екологичната криза като криза на характера

“Щом искаха да приведат в ред държавите си, най-напред уреждаха семействата си. Щом искаха да уредят семействата си, най-напред усъвършенстваха…