Ето един стар, различен начин за умножение, който се ползва в някои арабски страни.

Например: 3 459 х 374 = 1 293 666

math-multiplication1

Или 4 729 х 385 = 1 820 665

math-multiplication2

Изписваме 4 729 от ляво на дясно, а 385 по вертикала отдолу нагоре. В така получените квадратчета на таблицата, чертаем пунктирана линия, разделяйки всяко на две. На илюстрацията таблицата е завъртяна надясно, за да се види посоката на изчисление по-ясно. Във всяко квадратче пишем произведението от всеки две числа по хоризонтала и вертикала, като слагаме единиците в горното (или дясно), а десетиците в долното (ляво) триъгълниче. След това събираме получените числа в посока на диагоналите.