• Кой

  Пеат некогаш е периодично издание за
  българска и другоезична литература, философия и научна мисъл.


  Редактори:

  Олга Николова (olga.nikolova at peatnekoga.com)

  bethoven & olga small

   

  Чинко Велков (chinko.velkov at peatnekoga.com)

  chinko2

   

  Рада Барутска (rbarutska at peatnekoga.com)

  rada-bb

   

  За читателски отзиви и подаване на ръкописи, виж тук.