Пеат некогаш е периодично издание за
българска и другоезична литература, философия и научна мисъл.

 


Редактори:

Олга Николова (olga.nikolova at peatnekoga.com)

bethoven & olga small

 

Чинко Велков (chinko.velkov at peatnekoga.com)

chinko2

 

Рада Барутска (rbarutska at peatnekoga.com)

rada-bb

 

За читателски отзиви и подаване на ръкописи, виж тук.