Прометей говори (откъс от Есхил)

В превод на Александър Балабанов В първия брой на списание "Прометей" (1937г.), редакторите поместват следната бележка: За да си спомнят нашите…