От лоша дума песен не става

И митотворчеството е единственият начин, който културата като форма на живот, живота на общността, е измислила, за да съхранява този друг ред и да говори сама на себе си през вековете – така както и индивидуалното човешко същество говори само на себе си във времето, ще рече – мисли!

из „Царицата на въздуха“ (Лекции върху старогръцката митология)

Големите митове… са митовете, създадени от велики хора. Защото най-очевидният факт относно създаването на митовете по един странен начин сякаш се е изгубил от поглед – а той е, че не можеш да сътвориш мит, ако нямаш с какво да го сътвориш. Не можеш да разкриеш тайна, която не знаеш.

Гилгамеш в подземния свят и градината на боговете

...пред него: златна градина,
божа градина, насред градина –
дърво високо,
ствола му – лапис лазули,
гранките – лазурит.

Свещеното дърво и неговите поклонници

Всъщност всеки народ изглежда е привнесъл в този сложен символ типа дърво, което е смятал за най-ценно.

из „Пирамидалният кипарис“

Кипарисът, това елегантно и едновременно с това величествено дърво… изглежда е притежавал в техните очи и не по-малко ценното качество да съчетава в самото си устройство мъжкия и женския пол, или иначе казано, и активната, и пасивната сила – точно както ги единява в себе си и Създателят, без да губи своето единство.

Будим Яна

найде дре’о кипаро’о;
во коренот змех му лежит,
на връво’и славей пеит.
Ми се скрила Будин Яна
зме’отому под крилята

из „Кодът на паметта“

Идеята, че картата на земята може да бъде направена от песни и да бъде визуализирана чрез картини и рисунки с пясък, много ме впечатли тогава, но все още не разбирах силата на тези пътеки.

Стихотворения

Ако това, което носиш,
ти тежи – не си на пътя си;
щом ти олекне – там си.

Зурила (приказка)

И ей го змея! Стигнал до мостчето, но конят му не ще да мине.

Мливото на боговете

Не само мелниците на боговете мелят тук, но и голямата вселенска мелница на звездното небе се върти и от нея пада звездно мливо на нашата планета.

из „Жътви и сеитби“

Бихме могли да го наречем „красота“ и красотата е едно от хилядите му лица.

Заешките дупки в науката

…дори нашите занимания да се окажат заешка дупка, в която преследваме недостижима цел, цялата наша употребена енергия няма да е нахалост, ако успеем от това търсене да материализираме съвсем различни идеи…

Математиката и реалността

Ако математиката наистина представлява бягство от реалността, то реалността не може да избяга от математиката.

Ламцадрица

А много от вас, драги читатели, вероятно си мислят, че общо взето е без значение в какво точно състояние се намира литературата ни. Ако мислите така, грешите. Каквато ни е литературата, такива сме и ние.

Свали брой 35 „Митологема“:
• azw3 за Kindle
• epub за други четци.

„Пеат некогаш“ излиза три или четири пъти в годината. Можете да ни следите на страницата ни във Фейсбук или като се абонирате за бюлетина ни. За да поръчате нашите издания и книги от нашите автори, вижте електронния ни магазин тук.

Илюстрация на заглавна страница: фрагмент от римска фреска, 1 в. н. е.

 

ОЧАКВАЙТЕ СЪВСЕМ СКОРО НОВО ИЗДАНИЕ НА „ПЕАТ НЕКОГАШ“ – ТРИ СТИХОСБИРКИ ОТ СКРИБА!