Пеат некогаш приема ръкописи за публикация без ограничение в жанра и с дължина на текста до 20-25 страници. Бихме публикували и по-дълги материали, ако съдържанието наистина го изисква.
Литература: поезия, разкази, откъси от по-дълги произведения
Есеистика: философия, математика, ботаника, музика, литературна критика
Кореспонденция, откъси от дневници, автобиографии, биографии (от интерес за учени, писатели и мислещи хора)

Не проявяваме особен интерес към академичната критика.

Списанието приема само ръкописи, които не са публикувани другаде.

Главни редактори
Олга Николова: olga.nikolova @ peatnekoga.com
Чинко Велков: chinko.velkov @ peatnekoga.com

Ако желаете да ни пратите екземпляр за рецензия, обърнете се към Рада Барутска:
rbarutska @ peatnekoga.com

За читателски отзиви и въпроси: peat @ peatnekoga.com

Пеат некогаш не предлага хонорари на своите автори за момента,
но бъдещето е изпълнено с надежда.

NB: Ситото ни е със ситно решето.

Списанието търси съучастници преводачи с идеи и буден дух (на доброволни начала).

 

fish-3