Има две безкрайни посоки. Навътре и навън.

Мислещата тръстика Нуждаем се от повече и по-различни знамена. Какъв е този червей, задълбал в сърцевината на възторга? Онзи, който се е превърнал…