Лесовете и техното изсичание

Източник: Медицинско списание на варненското медицинско дружество (01. 10. 1887г.)     В Вашингтонския Конгрес, в секцията по…