из „Спомени, сънища, размисли“

"Гарванът", Одилон Редон, 1882г.  Още във втора глава на своята автобиография "Спомени, сънища, размисли" Карл Юнг пише за двойствената си натура:…