Три стихотворения

* Ако не можеш да ядеш ще трябва да пушиш а нямаме нищо за пушене:хайде хлапе да заспиваме вече ако не можеш да пушиш ще трябва да Пееш а нямаме нищо…