„Един убит“ и смъртта на Дебелянов

Той не ни е вече враг – живите от враговете бурна ги вълна помете нейде към отсрещний бряг. Ето, в хлътналия слог легнал е спокойно бледен с…