Четири стихотворения

  Сбогом за планината Заради всичките поети, които направляваха света, циклоните му и граничещите с Космоса поляни, аз по рождение се чувствам…