Интервю с Езра Паунд

The Paris Review. The Art of Poetry No.5 (1962)   Превод от английски Олга Николова. Всички бележки в квадратни скоби са на преводача.  …