Невярната съпруга

    Аз я отведох на реката; бях сигурен, че е девойка, ала тя имала си мъж. Бе през нощта на свети Яков и с дълги уговорки стана. Фенерите…