Наблюдения върху греха, страданието, надеждата и верния път

  1. Верният път минава по едно въже, което не е опнато нависоко, ами е простряно точно над пода. То изглежда така, сякаш е направено по-скоро…