Из „Автобиографията на Алис Б. Токлас“

Гъртруд Стайн За Алис Токлас казват, че имала неподражаем стил на разговор. Имам подозрения, че това е просто друг начин да се каже, че е довела…