Ръкопис от колекцията на Пол Елюар

"Есенен размисъл", 1910-1911г.  I. Какво трябва да бъде импресионизмът: сграда, градина, статуя, човек – всяко от тези неща оставя някакво…