Отношенията между материята и етера

Лекция, изнесена пред Френското дружество по физика, 11 април 1912 г. Глава VII от „Dernières Pensées“, Flammarion, 1917.   Превод от английски…

Науките и литературата

Заглавието на това есе на френски е “Les sciences et les humanités”, но тъй като под „humanités” тук се има предвид нещо много различно от това,…

Увод към „Значимостта на науката“

  Геометрично изображение на диск на Поанкаре. Ср. с елбетица по-долу. Нашите занимания трябва да имат за цел търсенето на истината. Това е…