Науките и литературата

Анри Поанкаре Свали rtf. Заглавието на това есе на френски е “Les sciences et les humanités”, но тъй като под „humanités” тук се има предвид нещо…

Увод към „Значимостта на науката“

Анри Поанкаре Свали txt.  Геометрично изображение на Диск на Поанкаре. Ср. с елбетица по-долу. Нашите занимания трябва да имат за цел търсенето на…