Отношенията между материята и етера

Лекция, изнесена пред Френското дружество по физика, 11 април 1912 г. Глава VII от „Dernières Pensées“, Flammarion, 1917.   Превод от английски…

Науките и литературата

  Заглавието на това есе на френски е “Les sciences et les humanités”, но тъй като под „humanités” тук се има предвид нещо много различно от…

Увод към „Значимостта на науката“

  Геометрично изображение на диск на Поанкаре. Ср. с елбетица по-долу. Нашите занимания трябва да имат за цел търсенето на истината. Това е…