За истинската веселост

из "Игра на стъклени перли" (Народна култура, 1980г., превод Недялка Попова)   Но, мили мой страдалецо, даже да има такова бягство и то да не е…