От критиката се изисква една гола истина

  Статия  на Стойков за Периодическо списание В брой 16 на в. „Напредок“ е поместена една критическа статия от г. Стойкова под заглавие…