С всичка сила

Буквите са отражение на мечтите или страха, на копнежа. Малко по трайни от светулките, които умират в прахта. Малко по трайни от отражението на две…