Френски писма от фронта (Голямата война)

Из сборника с писма от фронта "Paroles des poilus" (Editions 84, 2013), съставил Жан-Пиер Гено. Преди 30-тина години Гено започва кампания по…