Спомням си

    Бейнард е художник, написал една книга, с която Америка го помни и заради която го обича. Текстът тук представлява първите двайсетина…