из „Ледниците на Алпите“

  из „Ледниците на Алпите: разказ за пътешествия и изкачвания, с обяснение на явлението на ледниците и техния произход, както и на физичните…