Самовъзхвала на невъзмутимостта

ПИСАНИЯ от светлина нападат мрака, по-чудесни от метеорити. Въздигащият се неузнаваем град укрепва над полето. В живота си и в свойта смърт уверен,…