из „Взаимодействието на цветовете“

Детайл от картина Владимир Димитров – Майстора, добавена от ред. Освен следващата снимка, всички други илюстрации са на Алберс.   Увод Книгата…