Не*Фолклорът

Простичко заглавие. Прост текст. Непретенциозен. Не*научен. Бъкащ от сложни изречения, от главата до петите, разказващ ви за нечии прости действия,…