„За възвишеното“ (два откъса)

Стела от Созопол (Аполония Понтика), IV в. пр. н. е.  II. Най-напред трябва да си зададем въпроса дали съществува техника, изкуство [Лонгин…