Въведение в естествознанието

Луи Агаси е роден в Швейцария (1807г.). Учи при големите естествоизпитатели Кювие и Александър фон Хумболт. През 1847г., годината на тези лекции,…

Общи принципи на обучението по естествознание

Луи Агаси е един от великолепните учени на 19-ти век, зоолог, биолог, геолог, основоположник на науката за ледниците. От една единствена люспа е…