из „За природата на нещата“

Превод от латински Марко Ст. Марков ("Наука и изкуство", 1971г.).  Из "Книга четвърта", със съкращения.   Сега ще ти изложа това, ... което…