Въведение в тайнствата

Михаил Громов е носител на Абеловата награда за математика, 2009 г. Настоящият текст е транскрипция от предаването на Стефан Паоли по френското радио…