Литературното поле не е бална зала

("Периодическо списание на българското книжовно дружество", I. 4, 1871г.)   За сп. "Читалище" Журнал, газета, или изобщо да кажем печатът, на…

В живота науката е видело

из "За училищата" (Периодическо списание на българското книжевно дружество, I, 3-4, 1871г.) Читателят най-вероятно няма да се затрудни от…