Три стихотворения

Неовладяно Този дом, с разкривени стени, с подменени ъгли, с натежали греди, с прегорели прозорци... Този дом няма как да е моят. Нито кривите ядни…