През Клисура

Сп. "Мисъл", брой 1, януари 1892г. (откъс). Уморените коне едвам пристъпваха нагоре по стръмните кривини над Гинци. Аз седях свит във файтона, а в…