Ситно хоро

    То не било ясно слънце, най ми била сама Неда... Ясно слънце, но спънато в неблагоприятно сравнение.…

Назад към града (пътепис)

  Формалната реалност: Платон е бавен, но вещае. Встъпителен наблюдател на хаотичната цивилизационна симптоматика. Той/тя, обаче, е толкова…