Стихотворение

  . . . . . . . . . .. . .. . . . Въпреки всичките усилия на редакцията, тази страница, уви, остана празна.    ……