из „Нравствени писма“

Превод от латински: Анна Шелудко из "Нравствени писма до Луцилий", с любезното съгласие на изд. "Рива" I СЕНЕКА ПОЗДРАВЯВА ЛУЦИЛИЙ (1) Посвети се…