Да пишем за природата

Из Poetry in the Making (Faber & Faber, 1967), със съкращения. В Poetry in the Making са събрани текстовете от радио предаване за деца по BBC,…