Писма | Томас Джеферсън

Джеферсън е дипломатически представител на Америка във Франция от 1784г. до 1789г. Американската конституция бива приета през 1787г. и влиза в сила…