Възкресение на словото

Шери Левийн, "По Родченко", 1987/1998г.     Словото-образ и неговото вкаменяване. Епитетът като средство за обновяване на словото.…